Compensatieregeling 2e lockdown

Beste leden,

We zijn natuurlijk erg blij met de steun en het vertrouwen die wij krijgen vanuit onze leden door niet het abonnement massaal op te zeggen. Dit draagt bij om toch te kunnen blijven bestaan en deze tijd door te komen. Onze grote dank gaat uit naar iedereen die ons hierbij steunt.

Ook voor de 2e lockdown zal er een compensatieregeling in het leven worden geroepen. Een mogelijkheid die geboden wordt om, net zoals bij de eerste lockdown, dat er een korting gegeven wordt op het toekomstige abonnement. Wij proberen daar een zo goed mogelijke invulling aan te geven. Voor persoonlijke regeling is er ook altijd ruimte. Neem dan even contact op met ons via de email. Om met een regeling van start te kunnen gaan is het nodig te weten wanneer wij onze deuren weer kunnen openen. Heb je vragen, mail ons dan even op info@arobus.nl.

Stay Healty

Team Arobus